नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सिंहदरबार, नेपाल

पुरा नाम पद महाशाखा शाखा सम्पर्क नं. इमेल
गोपि नाथ मैनाली सचिव ४२११६६६ gopinath.mainali@nepal.gov.np
शंकर बहादुर थापा सह सचिव भूमि व्यवस्थापन ९८४१९८४००५ shankarthapa@molrm.gov.np
जनकराज जोशी सह सचिव योजना, अनुगमन तथा मूल्याङकन ९८५११५०७०० janakjoshi@molrm.gov.np
चन्द्रकला पौडेल सह सचिव प्रशासन, सहकारी तथा गरिबी निवारण महाशाखा ०१४२११६३२ chandrakala.paudel@nepal.gov.np
विक्रम प्रसाद पाण्डेय उप सचिव भूमि व्यवस्थापन जग्गा प्रशासन (ख)
दीपक खड्का उपसचिव प्रशासन, सहकारी तथा गरिबी निवारण महाशाखा
गोपाल गिरी उप सचिव भुमि व्यवस्थापन भूमिसुधार तथा बसोबास व्यवस्थापन gopal.giri@nepal.gov.np
अनन्त कुमार बस्नेत उपसचिव प्रशासन, सहकारी तथा गरिबी निवारण महाशाखा गरिबी निवारण कार्यक्रम समन्वय शाखा
रेवती रमण पोखरेल उपसचिव प्रशासन, सहकारी तथा गरिबी निवारण महाशाखा सहकारी व्यावसाय प्रवर्द्धन तथा संघ संस्था समन्वय शाखा
लिलानाथ दहाल उपसचिव भूमि व्यवस्थापन महाशाखा जग्गा प्रशासन शाखा
नारायण प्रसाद रेग्मी उपसचिव (प्रा.) योजना, अनुगमन तथा मूल्याङकन नाप नक्सा भौगोलिक सूचना तथा भू-उपयोग शाखा
अनिल मरासिनी उप सचिव नीति, योजना तथा कार्यक्रम
कृष्णराज खनाल उप सचिव (कानुन) प्रशासन, सहकारी तथा गरिबी निवारण कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा
ऋषिराम पंगेनी उप सचिव प्रशासन, सहकारी तथा गरिबी निवारण कर्मचारी प्रशासन rishiram.pangeni@nepal.gov.np
पुण्य विक्रम पौडेल उप सचिव अनुगमन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
दिलकुमार खड्का उपसचिव (लेखा) प्रशासन, सहकारी तथा गरिबी निवारण आर्थिक प्रशासन
सुशिला कार्की शाखा अधिकृत प्रशासन, सहकारी तथा गरिबी निवारण महाशाखा गरिबी निवारण कार्यक्रम समन्वय शाखा
बासुदेव भण्डारी शाखा अधिकृत प्रशासन, सहकारी तथा गरिबी निवारण सहकारी व्यावसाय प्रवर्द्धन तथा संघ संस्था समन्वय
कृष्णप्रसाद शर्मा सुवेदी शाखा अधिकृत प्रशासन, सहकारी तथा गरिबी निवारण प्रशासन
रञ्जना न्यौपाने शाखा अधिकृत योजना, अनुगमन तथा मूल्याङकन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
देबु परियार शाखा अधिकृत माननीय मन्त्रीज्यूको निजि सचिवालय
कमल राज गौतम शाखा अधिकृत भूमि व्यवस्थापन जग्गा प्रशासन ४२००२४३
लक्षमण बहादुर कठायत शाखा अधिकृत भूमि व्यवस्थापन जग्गा प्रशासन शाखा
गोपाल निरौला शाखा अधिकृत योजना, अनुगमन तथा मूल्याङकन नीति, योजना तथा कार्यक्रम ४२११७९७ gopal.niraula@nepal.gov.np
राम बहादुर के सी शाखा अधिकृत प्रशासन, सहकारी तथा गरिबी निवारण महाशाखा
मञ्जु थापा शाखा अधिकृत प्रशासन कर्मचारी प्रशासन +९७७-१-४२११८३३ manjuthapa2000@hotmail.com
रेमान सिंह राना शाखा अधिकृत भूमि व्यवस्थापन महाशाखा भूमिसुधार तथा बसोबास व्यवस्थापन +९७७-१-४२११८१७ rsrana@yahoo.com
मुकुन्द प्रसाद गुरागाँई शाखा अधिकृत भूमि व्यवस्थापन भूमिसुधार तथा बसोबास प्रशासन
राममणि अधिकारी शाखा अधिकृत सहकारी व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा संघ संस्था समन्वय शाखा
मञ्जुल मास्के कम्प्युटर अधिकृत गरिबी पहिचान तथा मापदण्ड शाखा
आनन्द पौडेल नापी अधिकृत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
हेलिना श्रेष्ठ नापी अधिकृत योजना, अनुगमन तथा मूल्याङकन नीति, योजना तथा कार्यक्रम शाखा helysian.2@gmail.com
सागर शाही शाखा अधिकृत सचिवज्यूको सचिवालय
आनन्द पौडेल नापी अधिकृत योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा ४२११७९७ ananda.paudel@nepal.gov.np
झविन्द्र प्रसाद ओझा वरिष्ठ तथ्याङ्क अधिकृत गरिबी पहिचान तथा मापदण्ड शाखा
विमलमान श्रेष्ठ कम्प्युटर इन्जिनियर नाप नक्सा भौगोलिक सूचना तथा भू-उपयोग शााखा
कुमार राज न्यौपाने समाजशास्त्री गरिबी पहिचान तथा मापदण्ड शाखा
पोषराज खनाल तथ्याङ्क अधिकृत गरिबी पहिचान तथा मापदण्ड शाखा
पोषण निरौला नापी अधिकृत नाप नक्सा भौगोलिक सूचना तथा भू-उपयोग शााखा
प्रकाशमणि पोखरेल नायब सुब्बा भूमि व्यवस्थापन महाशाखा जग्गा प्रशासन शाखा (क)
अमृता दुरा नायब सुब्बा सहकारी तथा गरिबी निवारण सहकारी व्यावसाय प्रवर्द्धन तथा संघ संस्था समन्वय
थमप्रसाद श्रेष्‍ठ नायब सुब्बा भूमि व्यवस्थापन महाशाखा जग्गा प्रशासन शाखा (ख)
नारायणप्रसाद भट्टराई नायब सुब्बा भूमि व्यवस्थापन महाशाखा जग्गा प्रशासन शाखा
गणेश बहादुर कार्की नायब सुब्बा प्रशासन, सहकारी तथा गरिबी निवारण महाशाखा प्रशासन
नीरज बलामी कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन, सहकारी तथा गरिबी निवारण महाशाखा प्रशासन niraj.balami@nepal.gov.np
प्रकाश श्रेष्ठ कम्प्युटर अपरेटर भूमि व्यवस्थापन बसोबास व्यवस्थापन ९८४४१८२०८३ prakashshrestha1020@gmail.com
सुजीता ढकाल कम्प्युटर अपरेटर योजना, अनुगमन तथा मूल्याङकन ९८४१४००४१८ dhakalsujeeta123@gmail.com
पुष्पा कुमारी पाण्डेय कम्प्यूटर अपरेटर योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा नीति,योजना तथा कार्यक्रम शाखा ४२११७९७ puspapandey2074@gmail.com
भवानी प्रसाद उपाध्याय हलुका सवारी चालक प्रशासन, सहकारी तथा गरिबी निवारण महाशाखा प्रशासन
आत्माराम गिरी हलुका सवारी चालक प्रशासन, सहकारी तथा गरिबी निवारण महाशाखा प्रशासन
रमेश महर्जन कार्यालय सहयोगी प्रशासन, सहकारी तथा गरिबी निवारण महाशाखा प्रशासन
बिना नेपाली कार्यालय सहयोगी प्रशासन, सहकारी तथा गरिबी निवारण महाशाखा प्रशासन
होमबहादुर बस्नेत कार्यालय सहयोगी प्रशासन, सहकारी तथा गरिबी निवारण महाशाखा प्रशासन
सबिना डंगोल कार्यालय सहयोगी प्रशासन, सहकारी तथा गरिबी निवारण महाशाखा प्रशासन