नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सिंहदरबार, नेपाल

क्र.सं. फाइलको नाम प्रकाशित मिति
1. सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण (२०७५ फागुन देखि २०७६ वैशाखसम्म) 2019-06-12   डाउनलोड
2. लिजमा दिने कार्यनीति वारे सम्मानित अदालत फैसला 2018-09-05   डाउनलोड
3. मालपोत (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०७२ 2018-09-05   डाउनलोड
4. भूमि सम्बन्धी (सोह्रौ संशोधन) नियमहरु, २०७३ 2018-09-05   डाउनलोड
5. भू-उपयोग नीति, २०७२ 2018-09-05   डाउनलोड
6. Annual Progress Report 2071/72 2018-09-05   डाउनलोड
7. सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ 2018-09-05   डाउनलोड
8. व्यवस्थित बसोबास आयोग आदेश, २०७३ 2018-09-05   डाउनलोड
9. चितवन जिल्ला, साविक अयोध्यापुरी हाल माडी नगरपालिका वडा नं. १२ बाँदरझुलाको बस्ती व्यवस्थापन समिति गठन आदेश, २०७३ 2018-09-05   डाउनलोड
10. संयुक्त जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा जारी गर्ने सम्बन्धी प्रक्रिया (विधि) , २०७४ 2018-09-05   डाउनलोड
11. बार्षिक प्रतिवेदन २०७२/०७३ 2018-09-05   डाउनलोड
12. भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको संछिप्त परिचय 2018-09-05   डाउनलोड
13. भू-उपयोग नीति २०७२ (English) 2018-09-05   डाउनलोड
14. जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७४ 2018-09-05   डाउनलोड
15. मोही लागेको जग्गा जग्गावाल र मोहीबीच बाँडफाड गर्ने सम्बन्धी नेपाल राजपत्रको सूचना 2018-09-05   डाउनलोड
16. कृषि, पशुपंक्षी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्र रुपन्तरणको मार्गचित्र, २०७५ 2018-09-05   डाउनलोड
17. मालपोत प्रशासन निर्देशिका २०४५ 2018-09-04   डाउनलोड
18. मालपोत निर्देशिका २०३९ 2018-09-04   डाउनलोड
19. Land Reform and Land Administration with problems and Remedies 2018-09-04   डाउनलोड
20. नेपालमा भूमिसुधार (१९७१) 2018-09-04   डाउनलोड
21. नेपालमा भूमिसुधार (२०२८) 2018-09-04   डाउनलोड
22. पहाड माल सवाल 2018-09-02   डाउनलोड
23. भूमि शब्दकोष 2018-09-02   डाउनलोड