नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सिंहदरबार, नेपाल

अध्यावधिक मिति : २०१८-०९-०२

जनगुनासो व्यवस्थापन शाखा

जनगुनासो व्यवस्थापन शाखाका कार्यहरू :

  • मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग एवम् कार्यालयहरुबाट भएका काम कारवाहीका सम्वन्धमा दिनहूँ पर्न आएका उजुरी, निवेदन, गुनासाहरु यथासमयमै छानवीन एवम् कारवाही गर्ने।
  • प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र,विभिन्‍न मन्त्रालय तथा अन्य निकायहरुबाट प्राप्त निवेदन, निर्देशन एवम् गुनासाहरुको सम्बन्धमा आफु निकटतम पदाधिकारीलाई अवगत गराउने र तत् सम्बन्धी कारवाही गर्ने।
  • प्राप्त उजूरी र गुनासाहरुको अभिलेख राख्‍ने।
  • मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यालयहरुमा पर्न आएका गुनासाहरु समाधान गर्न समय समयमा अनुगमनगरी स्थलगत रुपमै गुनासाहरुको कानून वमोजिम सम्भव भएसम्म व्यवस्थापन र समाधान गर्ने।
  • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फोकल प्वाईन्ट सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने।
  • जनगुनासो सम्बन्धमा पर्न आएका अन्य कार्यहरु गर्ने।