Government of Nepal
Ministry of Land Management,Cooperatives and Poverty Alleviation
Singhadurbar, Nepal

S.N. Title Published Date
1. लिजमा दिने कार्यनीति वारे सम्मानित अदालत फैसला 2018-09-05   Download
2. मालपोत (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०७२ 2018-09-05   Download
3. भूमि सम्बन्धी (सोह्रौ संशोधन) नियमहरु, २०७३ 2018-09-05   Download
4. भू-उपयोग नीति, २०७२ 2018-09-05   Download
5. Annual Progress Report 2071/72 2018-09-05   Download
6. सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ 2018-09-05   Download
7. व्यवस्थित बसोबास आयोग आदेश, २०७३ 2018-09-05   Download
8. चितवन जिल्ला, साविक अयोध्यापुरी हाल माडी नगरपालिका वडा नं. १२ बाँदरझुलाको बस्ती व्यवस्थापन समिति गठन आदेश, २०७३ 2018-09-05   Download
9. संयुक्त जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा जारी गर्ने सम्बन्धी प्रक्रिया (विधि) , २०७४ 2018-09-05   Download
10. बार्षिक प्रतिवेदन २०७२/०७३ 2018-09-05   Download
11. भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको संछिप्त परिचय 2018-09-05   Download
12. भू-उपयोग नीति २०७२ (English) 2018-09-05   Download
13. जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७४ 2018-09-05   Download
14. मोही लागेको जग्गा जग्गावाल र मोहीबीच बाँडफाड गर्ने सम्बन्धी नेपाल राजपत्रको सूचना 2018-09-05   Download
15. कृषि, पशुपंक्षी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्र रुपन्तरणको मार्गचित्र, २०७५ 2018-09-05   Download
16. मालपोत प्रशासन निर्देशिका २०४५ 2018-09-04   Download
17. मालपोत निर्देशिका २०३९ 2018-09-04   Download
18. Land Reform and Land Administration with problems and Remedies 2018-09-04   Download
19. नेपालमा भूमिसुधार (१९७१) 2018-09-04   Download
20. नेपालमा भूमिसुधार (२०२८) 2018-09-04   Download
21. पहाड माल सवाल 2018-09-02   Download
22. भूमि शब्दकोष 2018-09-02   Download